Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis stimuleert een onderzoekende houding bij de docenten en studenten van Summa Zorg. Zo spelen ze in op de ontwikkelingen in de zorg en de snelle technologische vernieuwing van het onderwijs. Hoe gaat het nu met het practoraat?

Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis staat in deze coronatijd niet stil. De practoren zijn zich druk aan het voorbereiden op het komende schooljaar. We vertellen je graag over een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Samenwerkingsverband Sociaal Vitaal Brabant

Momenteel worden de onderzoekslijnen van het practoraat bepaald en de visie aangescherpt. Een onderdeel hiervan is het onlangs opgerichte samenwerkingsverband Sociaal Vitaal Brabant. Hierin werken Summa Zorg, Fontys en het MMC samen aan diverse gezondheidsthema’s. Een van de meest belangrijke thema’s is vitaliteit. De insteek van dit initiatief is om mbo-studenten (meer) samen te laten werken met hbo-studenten in praktisch onderzoek.

Doorontwikkeling V-model

Het V-model is door een aantal practoraten en hbo’s ontwikkeld om inzichtelijk te kunnen maken welke basisvaardigheden en verdiepende vaardigheden nodig zijn om e-health toe te kunnen passen. Nog voor de zomervakantie wil het practoraat dit model verfijnen zodat het toepasbaar is in (zorg)onderwijs.

Het practoraat in coronatijd - V-model

Werkplekleren

Een ander belangrijk thema vanuit het practoraat is het werkplekleren: het (verder) verbinden van de schoolse omgeving met de praktijksetting. Vanuit het practoraat zijn de afgelopen maanden allerlei projecten geweest om deze verbinding te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan het slim inzetten van technologie. Mooie voorbeelden hiervan zijn het project ‘Bewegingsactiviteiten met zorgrobot Tessa’, een onderzoek naar mediawijsheid bij ouderen en de ontwikkeling van trainingsmateriaal voor technologie in de zorg. Hier gaat het practoraat het komend jaar graag mee door, al moeten ze hierbij uiteraard wel rekening houden met de (on)mogelijkheden bij zorginstellingen in deze onzekere tijden.

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...