In september ging het nieuwe schooljaar van het Summa College van start. Voor het practoraat Samen Slim Zorgen was dit het begin van een aantal nieuwe onderwijslijnen. Practor Susan Metz vertelt welke interessante ontwikkelingen plaatsvinden dit schooljaar.

Met een enthousiaste club nieuwe teamleden ging het practoraat een aantal maanden geleden aan de slag met een nieuwe stijl van onderwijsleren. Susan: “De onderwijsvisie van Summa Zorg is om betekenisvol onderwijs te bieden door onze studenten te verbinden met de beroepspraktijk. We vinden het belangrijk dat ze al in een vroeg stadium een goed beroepsbeeld krijgen. Daarom zoeken we de binding met de praktijk meteen aan het begin van het schooljaar op.”

Zorginnovatiecentra

Een belangrijke manier om onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar te brengen is in zorginnovatiecentra. Dit zijn werkomgevingen waar studenten leren samenwerken. Zij lopen stage bij een zorginstelling, maar er wordt hier ook een stuk onderwijs gegeven. Een mooi voorbeeld is de leerinnovatieomgeving van het Máxima MC, waar studenten direct leren van de verpleegkundigen op de afdeling. “De rol van het practoraat Samen Slim Zorgen is om te onderzoeken wat de meerwaarde is van zulke werkvormen”, legt Susan uit. “De samenwerking tussen het mbo en het hbo is hierin heel belangrijk. Hoe kunnen de studenten van elkaar leren en elkaar versterken? En gebeurt dit ook? Daar proberen we nu van te leren. We leggen alles wat werkt en wat je juist beter niet kunt doen vast in een draaiboek.”

Samenwerking mbo, hbo en WO

Mbo- en hbo-studenten worden aan elkaar gekoppeld om de samenwerking nog meer op te zoeken, zoals bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg. “Tranzo heeft een academische werkplaats voor ouderen. WO- en Hbo-studenten hebben instrumentaria en toolboxen ontwikkeld gericht op verbetering van zorg voor kwetsbare ouderen. Onze mbo-studenten zetten deze middelen vervolgens in”, vertelt Susan. Het onderzoek dat daar nu plaatsvindt wordt vertaald naar concrete toepassingen in het mbo, zoals interprofessioneel samenwerken. Susan: “Daarnaast willen we met het mbo bijdragen aan onderzoek naar actuele thema’s, zoals voeding en gezondheid.” Het practoraat is steeds meer onderdelen van het beroepsonderwijs aan het verplaatsen naar de beroepspraktijk. “Daarin monitoren we de samenwerking tussen het mbo en het hbo, de rol van hbo-onderzoek en hoe mbo’ers daar een bijdrage aan kunnen leveren. We vinden het belangrijk dat onze studenten een onderzoekende houding ontwikkelen”, legt Susan uit.

Interessante uitdagingen

Een mooi voorbeeld van een uitdaging waar het practoraat nu aan werkt is de voorbereiding van het project dat in februari start bij Archipel, een zorginstelling in Eindhoven. “Daar werken straks onze mbo-studenten van niveau 2, 3 en 4, maar ook hbo’ers. Wat betekent het als één docent al die niveaus moet bedienen? Sommige thema’s, zoals palliatieve zorg, spreken misschien wel iedereen aan, maar daar moet per niveaus wel nuances in worden aangegeven”, aldus Susan. Het komende jaar gaat het practoraat Samen Slim Zorgen veel onderzoek doen. Susan: “Er lopen al veel mooie initiatieven. Uiteindelijk moeten we ook de koppeling maken tussen de zorg en technologie, zodat technologische toepassingen een onderdeel worden van het geheel”.

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...