Bij het wijkleerbedrijf Lokaal+ konden studenten van het Summa College praktijkervaring opdoen tijdens activiteiten in Lokaal+ én bij hulpvragers in de wijk. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat het wijkleerbedrijf Lokaal+ samen met Project 040 verder als Summa in de Buurt.

Logo Summa in de Buurt

Summa in de Buurt biedt ondersteuning bij activiteiten in de wijk en geeft studenten van Summa-scholen zo de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen tijdens een stage of opdrachten uit het onderwijs. Zo doen ze de vaardigheden op die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in hun vervolgonderwijs of toekomstige werk. Projectleiders Jolanda van den Bersselaar (Summa Zorg) en Michel Frijters (Summa Sociaal Werk) vertellen waarom ze hun krachten hebben gebundeld.

“De maatschappij verandert en richt zich steeds meer op positieve gezondheid waarin de mens centraal staat. Dit is de nieuwe toekomst voor de studenten van de zorg- en welzijnopleidingen van het Summa College” – Michel Frijters, projectleider Summa in de Buurt

Een continue leeromgeving

Summa in de Buurt is een realistische leeromgeving waarbij theorie en praktijk met elkaar verweven worden. “Door samen te werken met organisaties die zich in een wijk bevinden ontstaat een continue leeromgeving waar het bruist van activiteiten die aanzetten tot leren”, legt Jolanda uit. Michel vult aan: “Door de wederkerigheid tussen student en gebruiker wordt leren effectiever. Hiermee speelt het Summa College in op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs.” Tijdens de stage bij Summa in de Buurt doen studenten de nodige ervaring en vaardigheden op om succesvol te kunnen zijn in vervolgonderwijs of arbeid. Daarnaast biedt Summa in de Buurt kansen voor studenten van andere opleidingen binnen het Summa om op een andere manier het onderwijs te ervaren.

“De leertrajecten worden op maat gemaakt en in samenwerking met diverse onderwijsteams ontwikkeld.” – Jolanda van den Bersselaar, projectleider Summa in de Buurt

De visie op leren

Leren is het meest effectief als het gepersonaliseerd en gesitueerd is. Michel: “Voor iedere student wordt daarom een plek gezocht waarbij gekeken wordt naar het niveau van de student, hoe de student het beste leert en wat hij nodig heeft. De kwaliteit van het leerproces staat hierbij centraal. De docent geeft de begeleiding die op dat moment past bij de situatie van de student en kan deze te allen tijde bijstellen.” De student bevindt zich continu in de praktijksetting, optimaal gesitueerd leren dus! En in een kleine lokale omgeving hebben studenten bovendien de mogelijkheid om zo realistisch mogelijk te leren. Daarnaast kunnen ze gezamenlijk werken aan projecten die lopen in wijken. De veilige leeromgeving van de student staat hierbij centraal, gewaarborgd door de begeleidende docent.

Wijkleerbedrijf Lokaal+ wordt Summa in de Buurt

Een bijdrage in de maatschappij

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en hebben meer behoefte aan ondersteuning thuis. “Door deze zorgbehoevenden te betrekken bij Summa in de Buurt voelen ze zich er weer toe doen in de maatschappij, omdat zij een bijdrage leveren aan het opleiden van jongeren”, vertelt Jolanda. Projecten voor Summa in de Buurt worden overal in Eindhoven opgezet, in de wijk of op een Summa-locatie. Jolanda: “Organisaties kunnen projecten aandragen, maar ook de ideeën van wijkbewoners zijn van harte welkom! Ieder project wordt gekoppeld aan de best passende studenten.” Juist de combinatie van de verschillende opleidingen biedt een afwisselend programma aan projecten en maakt het aantrekkelijk voor zowel de studenten als de wijkbewoners. Studenten bieden bovendien ondersteuning bij allerlei activiteiten, zoals boodschappen doen, activiteiten buitenshuis, huishoudelijke taken of ondersteuning bij het gebruik van ICT.

Lees meer over: Werkplekleren

Leer Innovatie Omgeving (LIO)

Leer Innovatie Omgeving (LIO)

Studenten verpleegkunde zelf een afdeling laten runnen, waar ze tegelijkertijd ook les krijgen. Hoe gaaf klinkt dat? En hoe gaaf is het om te zien dat de theorie samenkomt met de praktijk? Samen met Archipel en Fontys heeft Summa College een Leer Innovatie Omgeving...