Studenten verpleegkunde zelf een afdeling laten runnen, waar ze tegelijkertijd ook les krijgen. Hoe gaaf klinkt dat? En hoe gaaf is het om te zien dat de theorie samenkomt met de praktijk? Samen met Archipel en Fontys heeft Summa College een Leer Innovatie Omgeving (LIO) op de locaties Fleuriade en Dommelhoef. Er wordt een juiste verbinding gemaakt tussen de zorgverlening, leren, innoveren en onderzoeken. Vanuit het practoraat monitoren we deze ontwikkeling en zetten we evaluaties op. Door deze brede manier van ervaring opdoen in de zorg, krijgen de studenten de kans om zelf aan het roer te staan van een afdeling en alle ins en outs op en van de werkvloer te ervaren.

Het doel van een LIO

Vanuit het ontstane plan een LIO op te gaan starten, is er uiteraard ook een doel waartoe werd gewerkt: Het creëren van een omgeving die ruimte en stimulans voor ontwikkeling biedt waardoor er een krachtig leerklimaat ontstaat voor zowel lerenden als ervaren medewerkers. Hierbij wordt de aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk verbeterd, doordat er uitwisselingen ontstaan rondom de ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs. Ook proberen ze op deze manier ervoor te zorgen dat onze studenten, de toekomstige beroepsbeoefenaren, meer interesse zullen krijgen in het werken in de ouderenzorg en krijgt het opleiden een centrale plek binnen de afdelingen. Op deze manier wordt er een interessante werkplek gecreëerd voor de professionals waar leren en innoveren centraal staat. Vanuit Archipel is ervoor gekozen om dit op te zetten op de Fleuriade en de Dommelhoef. De Fleuriade een psychogeriatrie-afdeling waar veel dementie en lichamelijke- en gedragsproblemen voorkomen. De Dommelhoef is een revalidatie-afdeling, waar veel dynamiek is en veel wordt samengewerkt met andere disciplines.

Studenten van alle niveaus

De samenwerking tussen Archipel, Summa College en Fontys hogescholen is alsof het nooit anders is geweest. Ieder met een eigen inbreng en eigen inzichten, natuurlijk met het oog op de verschillende studenten. Want de samenwerking tussen deze twee opleidingsinstituten, betekent ook dat er stageplaatsen ingevuld worden door studenten van verschillende opleidingsniveaus én dat ze met elkaar samenwerken. Zo’n twee keer in het schooljaar wordt er gewisseld van stageplaatsen en dus komt er ook twee keer per jaar een nieuw team van stagiaires. Vanuit het Summa College zijn dat per half jaar ongeveer 14 studenten en vanuit de Fontys zijn er dat ongeveer 8.

Benieuwd uit welke opleidingen en opleidingsniveaus het stagiaireteam bestaat?

  • Helpende zorg en welzijn niveau 2
  • Maatschappelijke zorg, begeleider specifieke doelgroepen niveau 3
  • Verzorgende IG niveau 3
  • Combi opleiding verzorgende IG/ maatschappelijke zorg
  • Maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4
  • MBO verpleegkunde
  • HBO verpleegkunde

Het grote voordeel van het samenwerken van de verschillende niveaus is dat er veel van én met elkaar geleerd wordt. Dit gebeurt zowel op de werkvloer als tijdens de lessen die gegeven worden op de afdelingen. Een mooie uitdaging die door de docenten met beide handen aangegrepen wordt. Want hoe kun je een les begrijpelijk én interessant tegelijk houden voor zowel niveau 2 als voor niveau 6? Niets is onmogelijk, dus dit ook absoluut niet. Differentiëren en elkaars sterke punten hieruit naar boven halen staan centraal.

Hierbij alvast een klein voorproefje over hoe de Leer Innovatie Omgeving bij de Fleuriade en de Dommelhoef is opgebouwd en hoe het eruit ziet. Ben je benieuwd naar wat voor lessen er worden gegeven, hoe het er nu aan toe gaat en hoe de studenten het ervaren? Houd dan onze website in de gaten, want over een paar weken volgt deel 2 van de LIO-blogs.

Lees meer over: Nieuws

Escaperoom ‘Waar is Anna?’ in gebruik genomen

Escaperoom ‘Waar is Anna?’ in gebruik genomen

Op 16 mei j.l. is bij ons #practoraat Summa Zorg & Welzijn: de escaperoom ‘Waar is Anna’ in gebruik genomen. We hebben deze mooie nieuwe aanwinst kunnen overnemen van het St. Anna Ziekenhuis en passend gemaakt voor ons Experience lab. Dit is mede mogelijk gemaakt...

Zelfregie gaat niet vanzelf!

Zelfregie gaat niet vanzelf!

Woensdag 8 november was bij Summa Zorg de netwerkdag. Anneke Boink en Susan Metz gaven daar de workshop ‘Lang leve regie’. Een actieve workshop naar aanleiding van hun onderzoek ‘Samen slim stagelopen’. Daarbij was aandacht voor ‘Zelfregie: wat is dit nou eigenlijk en...

Zorginstellingen vertellen over Zorg & Technologie

Zorginstellingen vertellen over Zorg & Technologie

Om ons (MBO) onderwijs goed te laten aansluiten bij de Zorg & Technologie vragen vanuit de zorginstellingen is het natuurlijk belangrijk te weten wat de verschillende branches ‘in huis hebben’. Heel fijn dat er zoveel instellingen hebben bijgedragen aan onze Zorg...