Summa Zorg, gaat samen met ROC ’s en partners uit de regio meedoen in de toegekende RIF met als titel: ‘MBO Innovatie & Expertise Centrum Zorgtechnologie Noord-Brabant’.

Het project is gericht op het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) burgers. Inzet van technologie is daarbij geen doel op zich, maar biedt de mogelijkheid om nieuwe werkroutines, werkprocessen en diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen voor zowel zorgverleners en zorgvragers. In verschillende werkpakketten, aangestuurd van uit het practoraat ‘Samen Slim Zorgen’, wordt gewerkt aan oplossingen zodat huidige en toekomstige zorgverleners mee kunnen blijven doen in het zich voortzettende proces van de digitalisering van de zorg. Een belangrijke missie! De voortgang van deze RIF is vanaf september a.s te volgen op de website van het practoraat. Zie ook Toegekende RIF projecten 2022

Lees meer over: Nieuws

Samenkomst practoraten Zorg, Welzijn & Sport

Op 7 november was er een geslaagde ontmoeting van het platform practoraten Zorg, Welzijn & Sport bij mboRijnland i.s.m. Jorick Scheerens (www.practoraten.nl).  Ondertussen zijn er al 13 practoraten gericht op Zorg, Welzijn & Sport. Heel fijn om kennis uit te...

Ontwikkeling VR applicatie klinisch redeneren

Samen met enversed studios is vanuit practoraat ‘Samen Slim Zorgen’ een VR applicatie ontwikkeld gericht op het klinisch redeneren van de verpleegkundige. De studenten gaan in oktober de applicatie testen. Daarna worden meerdere scenario’s ontwikkeld zodat het voor...