Op dinsdag 4 oktober vond de kick-off van het Rif project Mbo Innovatie en Expertisecentrum plaats in ons gebouw aan de Willem de Rijkelaan en het was een drukbezocht evenement. Geïnspireerd door sprekers van TransvormBrabantZorgKoning Willem I CollegeT-HuizGET-lab Avans Breda-Den Bosch hebben we een actieve middag beleefd. Het project, waar de ROC’s uit de regie Zuidoost-Brabant bij zijn aangesloten, is gericht op het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) burgers. Inzet van technologie is daarbij geen doel op zich, maar biedt de mogelijkheid om nieuwe werkroutines, werkprocessen en diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen voor zowel zorgverleners en zorgvragers.

Ook vanuit het practoraat  ‘Samen Slim Zorgen’ hebben we ons steentje bijgedragen. Practor Susan Metz vertelde over hoe Samen Slim Zorgen is ontstaan en welke projecten op dit moment uitgerold worden en al draaien. Vervolgens kregen Lieke Zanders, docent Verpleegkunde, en Sander Winters, medewerker van Enversed, het woord en werd er uitleg gegeven over de fantastische applicatie die in ontwikkeling is waarmee onze studenten Verpleegkunde middels een VR-bril leren klinisch redeneren. Via een VR-bril?! hoor ik je denken, maar inderdaad! Al dik een jaar lang zijn we een technologische tool aan het ontwikkelen waar het creëren van een zo echt mogelijke setting voorop staat. Virtual reality (VR) biedt namelijk mogelijkheden om dingen te oefenen en te ervaren die je lastig in een praktijksituatie kunt uitproberen. Klinisch redeneren is een essentiële vaardigheid voor verpleegkundigen en wij denken met onze VR toepassing een realistische en uitdagende omgeving te hebben gebouwd waarin de werkelijkheid heel dicht benaderd is. Dit is om deze redenen ook niet zo 1, 2, 3 gedaan en heeft meer voeten in aarde dan vooraf gedacht. Dit is gaaf! Wat wordt dit een prachtig project dat we hopelijk gauw kunnen uitrollen nadat we de pilot hebben gedraaid. Deze pilot staat eind november 2022 gepland en op dat moment willen we ook de andere branches en opleidingen hierbij betrekken.

Het enthousiasme over dit VR project is voel- en merkbaar, dus dit zal de laatste blog over dit rijke idee nog niet zijn. Ben je benieuwd naar meer? Houd vooral onze website samenslimzorgen.nl in de gaten en wellicht tot de volgende keer!

Interesse om ook aan te sluiten? Dat kan: stuur een berichtje naar s.metz@summacollege.nl

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...