Studenten Verpleegkunde krijgen een digitale praktijkkijk in het Catharina Ziekenhuis

De studenten Verpleegkunde die voor het eerst op stage gaan mogen zich normaal bij een zorgorganisatie voorbereiden door daar op ‘praktijkkijk’ te gaan. Vanwege de huidige lockdown vindt de praktijkkijk bij het Catharina Ziekenhuis in januari digitaal plaats.

De coronapandemie leek even roet in het eten te gooien van de nieuwe groep stagiairs die vanaf februari aan de slag gaat. May Lambooy, adviseur Opleiding en Ontwikkeling bij het Catharina Ziekenhuis, legt uit: “We bereiden nieuwe studenten altijd voor op hun stage in het ziekenhuis. Zo weten ze waar ze terechtkomen en wat ze kunnen verwachten, maar ook wat wij van hen verwachten. In verband met het coronavirus, het thuiswerken en de grote drukte in het ziekenhuis was het lastig om de studenten naar het ziekenhuis te laten komen. Daarom is ervoor gekozen om het via het digitale kanaal te doen.”

 

Interactief begin

De digitale praktijkkijk trapt af met een quiz. Een leuke manier om iedereen interactief te betrekken bij de praktijkkijk. Bovendien wordt er bij iedere vraag extra informatie gedeeld, waardoor de studenten meteen wat leren over het Catharina Ziekenhuis en het verpleegkundig beroep. Tijdens de quiz worden vragen gesteld als ‘Hoeveel opnames zijn er per jaar?’ en ‘Hoeveel studenten Verpleegkunde worden er jaarlijks opgeleid?’. Maar er zijn ook praktische vragen. Zo wordt de studenten gevraagd welke handelingen ze tijdens hun eerste stage uit mogen voeren (meerkeuzevraag) en wat ze tijdens verschillende situaties het beste kunnen doen. De studenten zetten zo spelenderwijs al de eerste stappen in de praktijk.

 

Kennismaking met het ziekenhuis

Tijdens de digitale praktijkkijk worden ook veel foto’s gebruikt en verwijzingen naar de website en vlogs van het Catharina Ziekenhuis. De studenten maken op die manier toch kennis met het ziekenhuis en de verpleegafdeling waar ze misschien wel stage gaan lopen. May vertelt daarnaast over het ziekenhuis, de specialismen en de patiënten. Uiteraard legt ze ook uitgebreid uit hoe de verpleegafdeling werkt en waar de toekomstige stagiairs mee te maken kunnen krijgen. May: “Deze studenten staan nu op het kruispunt van school naar stage. Ze gaan echt naar het werkplekleren. We vinden het belangrijk om dit te faciliteren binnen het ziekenhuis. Zo hebben we een uitgebreide (online) bibliotheek, een e-learningsysteem en een praktijklokaal (skillslab). Dat lokaal wordt heel veel gebruikt door onze verpleegkundigen om bij te leren. We gaan daar tijdens de stage zeker een keertje kijken!”

 

Stagevoorbereiding

De studenten maken niet alleen kennis met het ziekenhuis, maar leren in de praktijkkijk ook hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op hun stage. Tijdens de stage worden ze begeleid door een praktijkopleider en een werkbegeleider. De praktijkopleider, iemand met een verpleegkundige achtergrond, begeleidt het totale leerproces van de student. Ter voorbereiding wordt de studenten daarom gevraagd een POP (persoonlijk

ontwikkelingsplan) en PAP (persoonlijk actieplan) op te stellen en een leerstijlentest te maken. De praktijkopleider is uiteindelijk degene die schakelt met de begeleidende Summa-docent. De directe begeleiding van de stagiair op de werkvloer wordt gedaan door de werkbegeleiders. Dit zijn twee gediplomeerde verpleegkundigen (mbo of hbo) of een gediplomeerde verpleegkundige en een vierdejaarsstudent verpleegkunde. De stagiair werkt nauw samen met deze werkbegeleider en voert daar ook regelmatig gesprekken mee over de voortgang.

 

Zorg voor elkaar

Tijdens de praktijkkijk is er ook aandacht voor de persoonlijke kant van het stage lopen. “We zorgen bij de verpleegafdeling niet alleen voor patiënten, maar ook voor elkaar. Het beroep is soms best pittig en we vinden het belangrijk om elkaar een luisterend oor te bieden”, vertelt May. Na de presentatie krijgen de studenten de mogelijkheid om vragen te stellen aan May en de twee studenten verpleegkunde die nu stagelopen op de afdeling. Uit de vragen van de studenten bleek dat ze wel benieuwd waren naar de effecten van de coronapandemie. Jelle wil bijvoorbeeld weten hoe de studenten het bezoekuur nu ervaren en Pien vraagt zich af in hoeverre corona invloed heeft gehad op de stages. De stagiairs geven aan dat het soms wel uitdagingen oplevert, maar dat ze er ook veel van hebben geleerd. May vult aan: “Daarom vinden we juist die zorg voor elkaar zo belangrijk!”

 

Goede voorbereiding

Amber is benieuwd hoe de stagiairs hun eerste stageweek hebben ervaren. Student: “We kregen een goede voorbereiding toegestuurd van tevoren, dat stelde al gerust. En het was heel fijn dat je werd gekoppeld aan een werkbegeleider.” Daar sluit May zich bij aan: “Op de eerste dag worden studenten natuurlijk niet meteen het diepe in gegooid. Ze ontvangen vooraf informatie en op de dag zelf beginnen we met een rondleiding en uitleg over het reilen en zeilen op de afdeling. We laten studenten nooit aan hun lot over.”

 

De eerste digitale praktijkkijk is goed bevallen! “Ik kan weer iets afvinken in mijn eigen POP en PAP: het is gelukt!”, lacht May. Ook de studenten zijn enthousiast. Anouk: “Ik vond het heel interessant!” Pien vult aan: “Ik vind het fijn dat ik, als ik straks het Catharina Ziekenhuis binnenloop, weet waar ik aan toe ben en waar ik moet zijn.”

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...