De afgelopen vier jaar heeft het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis zich ingezet om een onderzoekende houding bij de docenten en studenten van Summa Zorg te stimuleren. Zo speelden ze in op de ontwikkelingen in de zorg en de snelle technologische vernieuwing van het onderwijs. En we gaan door als practoraat Samen Slim Zorgen!

 

Logo practoraat SSZ

Het practoraat Samen Slim Zorgen richt zich op de samenwerking tussen allerlei partijen in het zorg- en welzijnsveld, zoals organisaties, patiënten, mantelzorgers, studenten en docenten. “We focussen ons hierbij vooral op de verbinding van het onderwijs en de beroepspraktijk en het slim en goed inzetten van technologie in de zorg. Het weglaten van het woord ‘thuis’ in de naam van het practoraat geeft de ambitie weer om naast de toepassing van nieuwe werkwijzen en technologie in de extramurale zorg ook die binnen de intramurale setting onderdeel van het practoraat te maken”, legt Susan Metz, practor Samen Slim Zorgen, uit.

Hoe kan Summa Zorg in samenwerking met haar omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van slimme zorg en daarbij toekomstbestendige zorgprofessionals opleiden? – Hoofdvraag van het practoraat

Practoraat en onderzoek binnen het mbo

Practoraten zijn erop gericht om kennis en ervaring te delen, om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De stichting Ieder mbo een practoraat vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Hierbij staan de bundeling en verdieping van kennis en het in de praktijk toepassen van die kennis voorop. Dit uit zich bij het practoraat Samen Slim Zorgen in het verrichten van praktijkgericht onderzoek, het opzetten en uitvoeren van betekenisvolle en innovatieve projecten en het delen van kennis. Daarbij gaan wij uit van de door ons ontwikkelde visie op mbo-onderzoek:

Het practoraatmodel

Conclusies uit eerdere onderzoeken worden meegenomen in nieuwe onderzoeken en samenwerkingen, waardoor een innovatieve onderzoekcyclus plaatsvindt. De onderzoeken zijn laagdrempelig voor docenten en studenten, maar ook voor zorginstellingen en bedrijven. Op deze wijze draagt het practoraat niet alleen bij aan kennisontwikkeling binnen de school, maar ook daarbuiten.

Het practoraat binnen het Summa College

Het practoraat is binnen Summa Zorg gepositioneerd, maar regelmatig wordt ook de samenwerking met andere scholen binnen het Summa College gezocht of worden vragen uit het werkveld doorgespeeld. Het practoraat is daarnaast een onderzoekspartner voor (kennis)instellingen in de brede regio, zoals Tranzo, Fontys en Máxima MC. We zijn bovendien een herkenbaar aanspreekpunt voor onderzoeks- en innovatievraagstukken in de zorgpraktijk.

De onderzoekthema’s van het practoraat worden in overleg met het management per schooljaar gekozen vanuit twee invalshoeken:

  • Samen Zorgen: (het opleiden voor) de zorg versterken door samen te werken op multidisciplinair niveau en op multi-levelniveau.
  • Slim Zorgen: nieuwe concepten en werkwijzen voor de zorg, dankzij de toepassing van technologie en nieuwe werkwijzen.

De kennisdeling van het practoraat

Dankzij het practoraat vindt nieuwe kennis en technologie haar weg in het onderwijs. Wanneer docenten deelnemen aan het practoraat draagt dit bij aan hun professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het practoraat zorgt via haar praktijkonderzoek bovendien voor de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis. Daarbij worden geen wetenschappelijke publicaties nagestreefd, maar wel het leveren van bijdragen aan bijeenkomsten zoals het CVI en de E-healthweek en publicaties in vaktijdschriften en op de website van het practoraat. Het komende schooljaar richt het practoraat zich voornamelijk op het werkplekleren, de toepassing van zorginnovatie en technologie en kennisdeling.

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...