25 oktober j.l. was het deelmoment van de eerste resultaten van het NRO project Samen Slim Stage lopen waarin het Summa college en Fontys Hogeschool samen onderzoek hebben gedaan.
Het doel is om meer kennis te genereren over passende begeleiding en beoordeling binnen een professionele werkplaats, met als doel de kwaliteit te verbeteren en de ervaren werkdruk in het begeleiden en beoordelen te verlagen.
Dit is onderzocht door middel van actieonderzoek.
Wij hopen onze samenwerking te mogen vervolgen in een vervolgonderzoek om nog dichter bij de praktijk te komen en daar impact te genereren.

Met: Jaike Doedens, Susan Metz, Marc Zwamborn, Wilma VerzeijlAnneke Boink – MeijerGuus Munten en Marielle Taks en de rest van de onderzoeksgroep

#actieonderzoek#impactmaken#mbo#Summa College#Fontys Hogeschool#hbo#practoraatsamenslimzorgen#lectoraatprofessionelewerkplaatsen

Lees meer over: Nieuws

Zelfregie gaat niet vanzelf!

Zelfregie gaat niet vanzelf!

Woensdag 8 november was bij Summa Zorg de netwerkdag. Anneke Boink en Susan Metz gaven daar de workshop ‘Lang leve regie’. Een actieve workshop naar aanleiding van hun onderzoek ‘Samen slim stagelopen’. Daarbij was aandacht voor ‘Zelfregie: wat is dit nou eigenlijk en...

Zorginstellingen vertellen over Zorg & Technologie

Zorginstellingen vertellen over Zorg & Technologie

Om ons (MBO) onderwijs goed te laten aansluiten bij de Zorg & Technologie vragen vanuit de zorginstellingen is het natuurlijk belangrijk te weten wat de verschillende branches ‘in huis hebben’. Heel fijn dat er zoveel instellingen hebben bijgedragen aan onze Zorg...

Presentatie UKON

Presentatie UKON

Op 26 oktober j.l.  was er een presentatie van Monique van Huijgevoort-Onnink samen met Susan Metz over de Leer Innovatie Omgeving van Archipel Zorggroep bij een regionale werksessie van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) Een mooie gelegenheid...