ZonMw project: Elke Mogelijkheid Benutten (EMB) om te leren!

Een samenwerking tussen Summa Zorg en SWZ Zorg, een instelling voor gehandicaptenzorg.

Waar gaat het project over:

Het doel van dit project is het motiveren en enthousiasmeren van studenten verpleegkunde voor het stage lopen en werken binnen de gehandicaptenzorg en dan specifiek binnen de zorg en begeleiding van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking(EMB). Dit door het aanbieden van interessante en waardevolle gastlessen over cliënten met EMB. Daarnaast lopen vakdocenten stage binnen SWZ Zorg. Op deze manier sluiten de lessen nog beter aan bij de dagelijkse beroepspraktijk van de studenten op stage.

Netwerkevent

Jaarlijks in oktober organiseert Summa Zorg een netwerkevent met diverse workshops om studenten en overige zorgprofessionals te enthousiasmeren voor het werken in de gehandicaptenzorg. Invalshoeken van (terugkerende) workshops zijn:

– Hoe ga je om met complex gedrag: omgangsvormen en casuïstiek.

– Workshop over kinderen en jongeren met een (ernstige) verstandelijke beperking.

– Workshop over inzet technologische hulpmiddelen (CRDL)

– Verstandelijke beperking en autisme

– Verstandelijke beperking en dementie

– Verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking