Op 4 april jl. hebben Meliora VR en Summa Zorg en Welzijn een samenwerkingsovereenkomst getekend over het gebruiken en testen van VR (Virtual Reality) producten voor het onderwijs. De overeenkomst is het resultaat van een al jaren bestaande samenwerking en partijen willen deze samenwerking graag voor de toekomst vastleggen. Katinka van Garderen, directeur Summa Zorg en Welzijn en Arno Saasen, directeur-eigenaar van Meliora VR hebben de overeenkomst getekend in het Experience Lab van onze school aan de Willem de Rijkelaan.

 

VR biedt enorme mogelijkheden om handelingen en vaardigheden te simuleren, zodat een student deze zo vaak als nodig kan oefenen in een veilige omgeving. Het gaat daarbij om vaardigheden die in de praktijk regelmatig nodig zijn, maar als het oefenen daarvan te belastend is voor de patiënt of de omgeving, kan VR uitkomst bieden.

Meliora VR ontwikkelt in nauwe samenwerking met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen dergelijke VR producten. Naast het toepassen van deze innovatieve producten in het onderwijs wil Summa studenten en docenten ook betrekken in het testen ervan, zodat wij invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke inhoud. Het toepassen van innovatieve onderwijsproducten en het betrekken van studenten bij het uittesten daarvan, sluiten naadloos aan op de speerpunten van het Practoraat Samen Slim Zorgen.

Het eerste product waarmee collega’s uit de teams Verpleegkunde en AG nu aan de slag gaan, is een VR omgeving waarin je kunt oefenen in de omgang met agressie in diverse situaties die je vooraf kunt instellen. In de VR zijn op dit moment o.a. situaties opgenomen voor de omgang met een agressieve cliënt in de GGZ en het uitvoeren van een reanimatie met agressieve omstanders. Een sterke wens vanuit het onderwijs is een omgeving met een balie, welke op dit moment bij Meliora in voorbereiding is. Het Practoraat Samen Slim Zorgen gaat, in samenwerking met het Lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys, onderzoek doen naar de effectiviteit van de inzet van dit nieuwe hulpmiddel in ons onderwijs. Dit gebeurt in het kader van het StimulanZ project waar Summa en Fontys beide in participeren.

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...