via Lieke Zanders op LinkedIn:

Samen met Tessie Wesselink hebben we met een aantal studenten van de opleiding bol verpleegkunde een pilot gedraaid rondom het klinisch redeneren met behulp van VR. Samen met Enversed Studios hebben we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen een applicatie ontwikkeld waarmee studenten aan de slag kunnen met het klinisch redeneren. We mogen stellen dat na hard werken de pilot geslaagd is! We hebben veel informatie opgehaald die we kunnen gebruiken om de applicatie verder door te ontwikkelen. Enkele reacties van studenten waren “ik heb nog nooit een gesprek gevoerd waarom ik bepaalde vragen van de anamnese kies” “dit was enorm leuk en leerzaam”!

https://www.linkedin.com/in/lieke-zanders-22078b139?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACHAt3gB_AqtropKd-7EYJJ14hNEKEwatqg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3Bh7cZhQY7T02v1VLc0gSW5w%3D%3D

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...