via Lieke Zanders op LinkedIn:

Samen met Tessie Wesselink hebben we met een aantal studenten van de opleiding bol verpleegkunde een pilot gedraaid rondom het klinisch redeneren met behulp van VR. Samen met Enversed Studios hebben we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen een applicatie ontwikkeld waarmee studenten aan de slag kunnen met het klinisch redeneren. We mogen stellen dat na hard werken de pilot geslaagd is! We hebben veel informatie opgehaald die we kunnen gebruiken om de applicatie verder door te ontwikkelen. Enkele reacties van studenten waren “ik heb nog nooit een gesprek gevoerd waarom ik bepaalde vragen van de anamnese kies” “dit was enorm leuk en leerzaam”!

https://www.linkedin.com/in/lieke-zanders-22078b139?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACHAt3gB_AqtropKd-7EYJJ14hNEKEwatqg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3Bh7cZhQY7T02v1VLc0gSW5w%3D%3D

Lees meer over: Het practoraat

Minister Dijkgraaf op bezoek bij het practoraat!

Minister Dijkgraaf op bezoek bij het practoraat!

Op 13 februari mochten we minister Dijkgraaf bij het Summa College verwelkomen. Met dank aan enthousiaste docenten en studenten hebben we toegelicht hoe we met het practoraat bij Summa Zorg een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en zorginnovatie. Samenwerking met...

Studenten Summa Fashion maken zorgrobots ‘menselijker’

Studenten Summa Fashion maken zorgrobots ‘menselijker’

Studenten van Summa Fashion hebben zorgrobots in modieuze kleding gestoken. Met mooie outfits zouden ze mensen met een beperking, mensen met dementie en andere gebruikers meer aan moeten spreken. De robotmaatjes verschijnen op donderdag 22 december in hippe outfits op de catwalk bij Summa Zorg.