Output werkpakket 1 en 2

Kennisdeling

CVI-congres https://samenslimzorgen.nl/delen-op-het-cvi/

Op 31 mei 2023 hebben wij tijdens het CVI congres een TED-talk over actieonderzoek en de meerwaarde voor het MBO gegeven.

   

Werkveldconferentie Fontys

6 juni 2023 tijdens de werkveldconferentie van Fontys hebben wij de uitkomsten van ons onderzoek gedeeld en gingen we actief aan de slag met het thema ‘zelfregie’.

 

 

Producten

Deze modellen vormen de basis voor de handreiking Rol PW-docent. Deze is nog in ontwikkeling.

Model 1: beïnvloedende factoren rol PW docent

Model 2: 6 topics in cirkel van invloed PW docent

Handreiking student journey praktijkleren Fontys opleiding verpleegkunde

Studenten werken met een verslagleggingsdocument genaamd ‘Student journey’. Dit vormt de basis van portfolio praktijkleren. Deze handreiking is gemaakt ter ondersteuning van het verslagleggingsdocument en geeft uitleg over het proces van praktijkleren
Student journey

Docentprofessionaliseringsprogramma: formatief handelen

Binnen Fontys Hogeschool is er een professionaliseringsprogramma aangeboden om de docenten vaardiger te maken in de methodiek formatief handelen binnen portfoliotoetsing praktijkleren en om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen.