In het Limburgse Hegelsom leidt Summa Zorg in samenwerking met de Zorggroep BBL-studenten op voor de zorg. Deze volwassen studenten kunnen met de opleiding de doorstroom maken van verzorgende naar verpleegkundige. De lessen Zorg & Technologie van het practoraat maken onderdeel uit van de opleiding.

Docent verpleegkunde Melissa Jacobs verzorgt de lessen voor het keuzedeel Zorg & Technologie bij de BBL-opleiding in Hegelsom. Zij doet er alles aan om de combinatie tussen technologische innovaties en zorgverlening op een aansprekende manier aan het bieden, zodat de studenten enthousiast worden. Melissa: “Ik ga graag de boer op om nieuwe technologie te ontdekken. Zo laat ik binnenkort zelfs een chip in mijn arm plaatsen om bijvoorbeeld mijn eet- of slaappatronen in de gaten te houden. Deze data wil ik dan weer in mijn lessen gebruiken. Natuurlijk wel op een veilige manier. Dankzij het practoraat gaan dat soort deuren ook gemakkelijker open.” Ze vertelt enthousiast over de projecten van haar studenten.

“Mensen zijn vaak een beetje bang voor technologie, maar we hebben het juist heel hard nodig.” – Melissa Jacobs, docente verpleegkunde bij Summa College

Eigen initiatieven

Het doel van het practoraat is om studenten te enthousiasmeren voor technologische middelen, maar ook om ze hier een bepaalde verantwoordelijkheid voor mee te geven. “Het is belangrijk dat ze beseffen dat ze deze middelen nodig gaan hebben”, legt Melissa uit. Een onderdeel van het keuzedeel is de zorgmarkt, waarvoor de studenten hun eigen workshop verzorgen in groepjes van twee. Ze mogen zelf kiezen welke technologische middelen ze willen gebruiken. “Een aantal studenten zijn op eigen initiatief naar Nijmegen geweest om te kijken wat de invloed van technologie is op proefdieren en het effect daarvan op de zorg. Ze deelden heel enthousiast over hun bevindingen en waren zich er heel bewust van hoe dit hun eigen toekomstige baan kan beïnvloeden en waar ze dan rekening mee houden”, vertelt Melissa. Een andere groep studenten ontwikkelde een horloge voor mensen met een verstandelijke beperking, waarmee zij kunnen aangeven hoe ze zich voelen in een bepaalde situatie. Ze kunnen ook hun begeleider alarmeren met het horloge. Dit is een mooie ontwikkeling in het kader van seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking.

BBL-opleiding Hegelsom

De ruimte geven

Melissa hoort binnen andere scholen soms weerstand tegen technologie in de zorg, maar ze vindt het juist belangrijk om de studenten verantwoordelijkheid te geven. “Als ze die ruimte en dat vertrouwen krijgen, dan pakken ze veel meer op dan je had gedacht. En je moet ook laten zien dat het geen bedreiging voor ze is, maar juist een toevoeging.” Zo ontwikkelde een aantal studenten een eigen applicatie (Samen Veilig Werken Thuis) voor de thuiszorg in lastige wijken en met psychiatrische patiënten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een oproep uitsturen naar collega’s om te vragen of iemand met ze mee gaat naar een lastige cliënt, of om een zorgorganisatie in te schakelen. Bij dit project zijn veel instanties betrokken, zoals de gemeente, lokale bedrijven en zorginstellingen. Melissa: “De studenten hebben eerst goed onderzoek gedaan en zijn met het projectplan naar de gemeente gegaan. Vervolgens is er een platform van de app gemaakt en getest. Dat wordt nu dus zo groot dat de gemeente het wil gaan subsidiëren. Zo gaaf!” Uiteindelijk zijn alle studenten op een enthousiaste manier en zonder weerstand bezig met zorg en technologie.

 

Technologie in de praktijk

Waarom is het nou zo belangrijk voor de studenten om de technologie te accepteren én te adopteren? Melissa antwoordt: “Ik laat aan het begin van het keuzedeel altijd een filmpje zien uit de jaren negentig met de afwijzende reacties van mensen op de mobiele telefoon als ‘nieuw snufje’. Dan wordt meteen duidelijk hoe snel technologie zich ontwikkelt, maar ook de manier waarom wij ermee omgaan. Als je er niet in mee gaat, dan kun je straks niet meer goed mee in de arbeidsmarkt.” De studenten zijn aan het eind van het keuzedeel altijd enthousiast en geven aan er echt iets aan te hebben, zéker ook in de praktijk. Dat blijkt ook uit de nieuwe zorgwoning van Zorggroep, volledig gebouwd met domotica, klimaatbeheersing en de laatste technologische snufjes. Maar de medewerkers en cliënten wisten niet met de techniek om te gaan en gingen er juist omheen werken. De BBL-studenten van Summa hebben toen alle mogelijkheden van de zorgwoning uitgezocht en de medewerkers en cliënten van Zorggroep hierin begeleid. De zorgorganisatie is enthousiast dat er nu volop gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten die ze zelf al in huis hadden. “De samenwerking met de organisaties in de regio is heel goed en werkt op blind vertrouwen. Ze zijn blij met de projecten die wij met onze studenten oppakken”, vertelt Melissa.

“Ik wil alle mooie dingen die we hier doen en hebben gedaan delen en als een olievlek over heel Nederland verspreiden. Door de best practices te delen kunnen we dit soort projecten overal in het land oppakken met zorgorganisaties, bedrijven en andere scholen.” – Melissa Jacobs

Lees meer over: Het practoraat

Start Stimulanz project

Start Stimulanz project

Op 21-09-2023 was de aftrap van het StimulanZ project waarin we vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg samen met (Belgische) partners simulatieomgevingen voor de zorg gaan doorontwikkelen. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de...